Bóng đá nóng hổi màu tím Điểm video: Bốn / năm


4 bình luận

Jaymax9560 · Ngày 14 tháng 6 năm 2013 lúc 4:11 chiều

Có vẻ như tiếng Anh Chica đã trở nên tồi tệ hơn ở United. Có vẻ như anh ấy đã nói quá nhiều tiếng Tây Ban Nha và tiếng Scotland

Superhamanchi · Ngày 14 tháng 6 năm 2013 lúc 4:28 chiều

Đúng là họ phải ngừng spam nếu họ muốn có nhiều lượt xem hơn

Luis Marin · Ngày 14 tháng 6 năm 2013 lúc 4:52 chiều

Bạn spam nguồn cấp dữ liệu của tôi nhưng vids như thế này làm cho nó xứng đáng.

Mrmiller1209 · Ngày 14 tháng 6 năm 2013 lúc 5:01 chiều

RVP

Nhận xét đã đóng cửa.