Bóng đá rất nóng Xếp hạng video: 5/5


5 ý kiến

Middaymoolah · 15 tháng 5 năm 2012 lúc 12:54 sáng

cus đó rõ ràng là một hình phạt

Luvkanyal · 15 tháng 5 năm 2012 lúc 1:08 sáng

Không.Điều này là Arsenal quá kiêu ngạo trong thời đại ‘Invincibles của họ.Họ không thể đứng bất cứ ai mà họ nghĩ là mối đe dọa đối với chuỗi bất bại.

Kieran McDermid · 15 tháng 5 năm 2012 lúc 1:31 sáng

Cười lớn
Ruud là khó khăn cho Arsenal

Mattis659 · 15 tháng 5 năm 2012 lúc 2:23 sáng

WTF đã xảy ra ngay từ đầu ?? Họ chỉ tấn công anh ta

Jumpinthefire83 · 15 tháng 5 năm 2012 lúc 2:58 sáng

Làm thế nào Andy Gray có thể nói đó là một hình phạt? Tôi hy vọng anh ấy rơi

Nhận xét đã đóng cửa.