Bóng đá màu đỏ Xếp hạng video clip: năm / 5


3 bình luận

Jackthelad101 · Ngày 8 tháng 5 năm 2012 lúc 4:05 chiều

Sky bạn có thể vui lòng dừng quảng cáo đó cho Lynx trên mỗi video chết tiệt trên YouTube.Thật khó chịu, tôi sẽ cá nhân không bao giờ mua Lynx nữa!

7eorox · Ngày 8 tháng 5 năm 2012 lúc 4:21 chiều

Một số cuộc phỏng vấn tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, hỏi anh ta một cái gì đó để anh ta nói 5 từ sau khi anh ta ở giữa một câu hoặc thậm chí một từ hỏi một điều khác hoàn toàn không liên quan.Verry Verry Tội nghiệp Interniwing, những câu hỏi ngu ngốc và hoàn thành không cần thiết

Temposama · Ngày 8 tháng 5 năm 2012 lúc 5:04 chiều

Đã hạnh phúc với điều đó, Eric. Cắt anh ta sau mỗi 5 giây rất thô lỗ.

Nhận xét đã đóng cửa.